Categories: Porady
      Date: gru 20, 2010
     Title: Instrukcja mycia i dezynfekcji kurnika
W celu utrzymania należytej higieny kurnika oraz zachowania efektu przez jak najdłuższy czas, zalecamy przestrzeganie schematu czynności, który prezentujemy poniżej.

W celu utrzymania należytej higieny kurnika oraz zachowania efektu przez jak najdłuższy czas, zalecamy przestrzeganie schematu czynności, który prezentujemy poniżej.

1. ETAP WSTĘPNY tj. OPRóŻNIENIE KURNIKA

- odtransportować ptaki,
- usunąć pomiot i ściółkę,
- usunąć resztki paszy z silosów, zbiorników i karmideł.

2. MYCIE OBIEKTU

Proces mycia ma ogromne znaczenie, gdyż dzięki jego starannemu przeprowadzeniu możliwe jest usunięcie zanieczyszczeń oraz drobnoustrojów (nawet do 80 % ). Do mycia idealnie nadają się myjki wysokociśnieniowe z 25° dyszą o wydatku wody nie mniej niż 1200 l/h. Podczas zabiegu odstęp od mytej powierzchni powinien wynosić około 30 – 40 cm. Zalecamy dwie techniki przeprowadzania procesu mycia:

a) mycie standardowe

1. urządzenia niezamontowane na stałe, np. automaty paszowe zdemontować i myć w innym, przeznaczonym do tego celu miejscu;
2. wszystkie powierzchnie kurnika, urządzenia oraz kominy wywiewne umyć wodą z dodatkiem środka myjącego, standardowo o stężeniu 1%.
3.następnie (myte powierzchnie nie powinny do tego czasu wyschnąć) kurnik oraz wszystkie jego powierzchnie wraz z silosem spłukać gruntownie czystą wodą;

b) usuwanie trudnych zanieczyszczeń

1. zalecamy pozostawić roztwór roboczy na powierzchni przez około 30 minut (tzw. „namoczenie”).
2. następnie postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w punktach a1. i a2.
3. namoczoną powierzchnię spłukać czystą wodą przy użyciu myjek pod wysokim ciśnieniem.

Po zakończeniu mycia należy powtórnie zainstalować wcześniej zdemontowane i umyte części wyposażenia kurnika.

POLECANE PREPARATY MYJĄCE :

INDUCLEAN
- profesjonalny, uniwersalny koncentrat przeznaczony do zmywania zabrudzonych płyt, ścian i podłóg
- doskonale usuwa zanieczyszczenia z powierzchni metalowych, betonowych, foliowych i innych tworzyw sztucznych
AMPHOKAL
- specjalny, silnie zasadowy, pieniący się koncentrat myjący o intensywnym działaniu myjącym i odtłuszczającym,
- szczególnie skuteczny w stosunku do osadów białkowych i wędzarniczych
PL-56
- specjalny, silnie kwaśny koncentrat do usuwania najcięższych zanieczyszczeń
- zalecany zwłaszcza, gdy wymagana jest szybka i skuteczna interwencja.
Uwaga ! ALLZWECKREINIGER Uwaga !
- szczególnie polecany do czyszczenia pomieszczeń socjalnych i sanitarnych
- skutecznie rozpuszcza i usuwa tłuszcz oraz brud
- w pomieszczeniach, gdzie uciążliwym problemem jest przykry zapach, zalecane jest egularne stosowanie preparatu, aby szybko zneutralizować nieprzyjemną woń usuwając jednocześnie wszelkie zanieczyszczenia
- skutecznie eliminuje również glony


3. DEZYNFEKCJA
3.1. DEZYNFEKCJA WŁAŚCIWA – METODA ZAMGŁAWIANIA

- umyty obiekt ( powierzchnię posadzki, ścian i sufitu ) zdezynfekować przy użyciu np.

Aldekolu Des 03.
- jednocześnie należy dezynfekować powierzchnie wewnętrzne silosu, silos, przedsionki, inne pomieszczenia w kurniku, kominy wywiewne oraz ściółkę
- dezynfekowane powierzchnie powinny być lekko wilgotne;
- dezynfekcję przeprowadzić przy pomocy:
- zamgławiaczy elektrycznych UNIPRO - 1 litr ALDEKOLU DES 03 rozcieńczyć w 5 litrach wody. Aby zwiększyć zdolności zamgławiające wody, zalecamy zastosowanie preparatu FOG-ADD.

UWAGA:
- w przypadku pomieszczeń z rozłożoną ściółką, należy ilość wody zwiększyć do 10 litrów.
- zalecana temperatura hali do minimum +25 0C
- zamgławiaczy termicznych (tzw. „ciepła chmura”) – TF-35, TF-60

1 litr ALDEKOLU DES 03 należy rozcieńczyć w 1 – 2 litrach wody z dodatkiem

preparatu wspomagającego proces zamgławiania, np. FOG-ADD.

Zalecana dawka wynosi: 1- 2 litry Aldekolu Des 03 na każde 1.000 m3 zamgławianej hali, co odpowiada w przybliżeniu 0,5% - 1% stężeniu w przypadku stosowania metody oprysku. UWAGA! W przypadku przeprowadzania dezynfekcji ściółki, należy zwielokrotnić (co najmniej podwoić) ilość wody używanej do przygotowania roztworu roboczego. Zamgławione pomieszczenia najlepiej pozostawić na noc szczelnie zamknięte, rano (przed przystąpieniem do dalszych czynności) dobrze wywietrzyć.

Przebieg dezynfekcji na przykładzie ALDEKOLU DES 03 w obiekcie o powierzchni posadzki 1000 m2 i kubaturze 3000 m3.
Uwaga! Przy zmianie preparatu na inny dostępny w ofercie firmy Agro- Trade, należy podane dawki odpowiednio zmodyfikować ( służymy poradą ).


Zalecane stężenie Aldekolu Des 03 metodą oprysku

Ilość Aldekolu Des 03

Na każde 1000 m3
Ilość Aldekolu Des 03
na przykładowy obiekt

0,5%

1 litr

3 litry

1%

2 litry

6 litrów

3.2. DEZYNFEKCJA SPECJALNA

W przypadku wystąpienia danej choroby w formie epidemii należy dezynfekcję wykonać techniką tzw.DEZYNFEKCJI DWUFAZOWEJ. W tym przypadku dawkę preparatu wyliczoną dla dezynfekcji właściwej należy co najmniej podwoić ( np. dla Aldekolu Des 03 trzeba uzyskać stężenie robocze nie mniejsze niż 1 %, tj. min. 2 litry na 1000 m3) i podać ją w dwóch częściach.

1. pierwszą część dawki ( ok. 50 % ) aplikować za pomocą odpowiedniego sprzętu (np. opryskiwacza, myjki wysokociśnieniowej, opryskiwacza spalinowego),
2. pozostałą część dawki zastosować metodą zamgławiania.
3. pozostawić pomieszczenie zamknięte na min. 4 godziny. Najlepiej jednak zabieg dezynfekcji przeprowadzić wieczorem i pozostawić pomieszczenie zamknięte na noc. Rano obiekt dobrze wywietrzyć, aż do usunięcia zapachu.


Hala jest gotowa do rozpoczęcia kolejnego cyklu produkcyjnego.

POLECANE PREPARATY DEZYNFEKCYJNE :


- ogólnego zastosowania
ALDEKOL DES 03
- posiada silne działanie bakteriobójcze na wszystkie formy wegetatywne bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, wirusobójcze (wirusy otoczkowane i nieotoczkowane) oraz grzybobójcze.
- wykazuje długotrwałe działanie penetracyjne, a także czyszczące

UWAGA! W stężeniu 2%, przy efektywnym czasie działania = 1 godz. skutecznie zwalcza prątki np. Mycobacterium avium, M. bovis, M. tuberculosis.
ALDEKOL DES FF
- bezformalinowa wersja Aldekolu Des 03
- posiada te same właściwości, co Aldekol Des 03, jednakże wymaga stosowania w wyższym stężeniu
- nie zawiera aldehydu mrówkowego, jest więc bardziej przyjazny dla środowiska i bezpieczniejszy w użyciu

ALDEKOL

DES AKTIV
- polecany w przypadku konieczności zmiany substancji aktywnej
- dezynfektant tlenowy, oparty na nadoctanach i nadtlenkach
- posiada dobre właściwości penetracyjne
- wykazuje pełną aktywność nawet w niskich temperaturach oraz w obecności materii organicznej.

W przypadku długotrwałego stosowania tego preparatu konieczne jest używanie sprzętu (opryskiwaczy i zamgławiaczy) w wersji wykonanej ze stali kwasoodpornej.

- specjalnego zastosowania

ALDECOC XD

- pomocny w razie wystąpienia chorób endopasożytniczych, a zwłaszcza kokcydiozy
- kwaśny koncentrat dezynfekcyjny, zawierający w swym składzie pochodne fenoli
- stosowany wyłącznie za pomocą opryskiwaczy i aparatów wysokociśnieniowych

Preparat należy podawać po zakończeniu cyklu produkcyjnego, dokładnym oczyszczeniu i umyciu budynków ( na posadzkę i ściany do wysokości ok. 1,2 m ). Zaleca się dokładnie wysuszyć i przewietrzyć budynek przed ponownym zasiedleniem.

SYSTEMCLEAN
- środek przeznaczony szczególnie do usuwania zanieczyszczeń organicznych i osadów powstających na skutek stosowania leków w nowoczesnych systemach pojenia drobiu.
- usuwa zanieczyszczenia w miejscach ich powstawania, takich jak : rury wodociągowe, kontenery, zbiorniki, poidła smoczkowe, naczynia do pojenia, poidełka itd.
- zapobiega powstawaniu osadów.

Gwarantuje zdrową i czystą wodę do pojenia zwierząt.
UWAGA! Znakomity dodatek do sanityzacji wody pitnej.

4. MYCIE I DEZYNFEKCJA SYSTEMóW POJENIA

Proces ten obejmuje oczyszczenie z pozostałości po stosowanych lekach oraz z osadów organicznych i nieorganicznych.

a. MYCIE I DEZYNFEKCJA POIDEŁ
- do mycia poideł okrągłych stosowanych w chowie stad rodzicielskich i indyków zalecamy preparat PL-56 w postaci koncentratu, który skutecznie usuwa kamień kotłowy.

b. MYCIE I DEZYNFEKCJA LINII POJENIA

- polecamy podanie do linii pojenia 1- procentowego roztworu PL-56 (w celu usunięcia tzw. kamienia) lub 1-procentowy roztwór SYSTEMCLEANU (celem usunięcia osadów organicznych);
- pozostawić roztwór na 24 godziny;
- po 24 godzinach roztwór spuścić z instalacji, a poidła gruntownie spłukać;

5. DEZYNFEKCJA PROFILAKTYCZNA

- dezynfekcja codzienna - zbiornik wstępny przed poidłami dezynfekować preparatem SYSTEMCLEAN w ilości 4 ml na 100 l wody;
- 2 razy w tygodniu - wymieniać zawartość wanny (maty) dezynfekcyjnej przy wejściu do kurnika; wanna ( mata ) powinna być wypełniona 2- procentowym roztworem ALDEKOLU

DES FF.

- raz w tygodniu - należy myć i dezynfekować pomieszczenia przylegające do kurnika oraz środki transportu na fermie.

PRZED DEZYNFEKCJĄ NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI BHP PODANYMI PRZEZ PRODUCENTA.
„Produkty biobójcze należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
Przed użyciem należy przeczytać informacje znajdujące się na opakowaniu".

UWAGA!
Przedruk całości lub fragmentów niniejszego opracowania tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Agro-Trade.
Poznań, styczeń 2007
Język: pl_PL